Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4-2020, doanh nghiệp trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Cả nước có gần 7.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 93.000 tỉ đồng, giảm 47% về số doanh nghiệp và giảm 44% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung bốn tháng đầu năm, cả nước có 37.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, trong bốn tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 22.700 doanh nghiệp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, gần 14.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Gần 23.000 doanh nghiệp đóng cửa do dịch COVID-19 - ảnh 1
Dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến hết tháng 4 có khoảng 5.300 doanh nghiệp đăng thông báo giải thể và gần 5.800 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế. Cũng trong bốn tháng đầu năm có hơn 5.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.
Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung nhiều nhất ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; thứ hai là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiếp đó là nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo; dịch vụ lưu trú và ăn uống; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác và kinh doanh bất động sản…