Theo đó, SCG dự định mua lại Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa. Ban lãnh đạo SCG cho biết việc mua lại công ty bao bì vì bị hấp dẫn bởi sự tăng trưởng đầy tiềm năng của thị trường bán hàng trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng chọn mua sắm trực tuyến vì lo ngại ra những nơi tập trung đông người.
Mặc dù giá trị giao dịch chưa chốt nhưng SCG dự định chào mua thấp hơn 15% tổng giá trị tài sản vào cuối năm 2019 của Công ty Biên Hòa, tương đương 19,2 triệu USD (gần 450 tỉ đồng).
Tại Việt Nam, SCG không xa lạ khi thường xuyên thực hiện các thương vụ M&A với các công ty lớn của Việt Nam như mua lại Công ty Gạch Prime Group, Công ty Bao bì Tín Thành,...
Năm 2019, tổng doanh thu của SCG tại thị trường Việt Nam đạt hơn 29.500 tỉ đồng.