Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ gần 46 triệu USD
(PLO)- Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam giảm dù số dự án tăng.

Ngày 29-7, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng tính từ đầu năm 2019. Đáng lưu ý trong lần công bố này là vấn đề vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và vốn của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 7 tháng năm 2019 có 90 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn của phía Việt Nam là 180,1 triệu USD. Có 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 97,3 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm 2019 đạt 277,4 triệu USD. Có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với 59,8 triệu USD, Hoa Kỳ 45,7 triệu USD, tiếp đó là Australia, Cam-pu-chia, Singapore ...

Ở chiều ngược lại, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có vẻ không đạt kỳ vọng. Tính đến 20-7, cả nước thu hút được 2.064 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 8,272 tỉ USD, tăng 24,6% về số dự án và giảm 37,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Cạnh đó, có hơn 790 lượt dự án đầu tư nước ngoài đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 3,425 tỉ USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 7 tháng năm nay đạt gần 11,7 tỉ USD, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, có 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 8,52 tỉ USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê cho biết có 733 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị là 5,7 tỉ USD và 3.654 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,82 tỉ USD.

Ở bình diện địa phương, có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng năm 2019. Bình Dương dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 766,2 triệu USD, Tây Ninh 599,4 triệu USD, Bắc Ninh 597,6 triệu USD… Đáng chú ý, Hà Nội chỉ thu hút được 269 triệu USD đầu tư nước ngoài còn TP.HCM không thấy Tổng cục Thống kê điểm danh.

CHÂN LUẬN