Kỷ luật Phó Bí thư quận Hải Châu vì vi phạm kê khai tài sản

Ngày 21-1, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo về kì họp thứ 31.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Kiều Văn Toàn (Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu).

Kỷ luật Phó Bí thư quận Hải Châu vì vi phạm kê khai tài sản ảnh 1

Ông Kiều Văn Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu. Ảnh: HC

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, ông Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của ông Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn.