Kỷ luật Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai vừa qua đã thảo luận, xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Tỉnh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Cục Quản lý thị trường (nhiệm kỳ 2018 - 2020)

Theo UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ông Võ Văn Tỉnh thiếu trách nhiệm, không kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét, xử lý cán bộ công chức thuộc quyền vi phạm theo quy định của ngành. 

Ngoài ra, ông Tỉnh còn ký xác nhận đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thực hiện quy trình bổ nhiệm và trình Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm đối với công chức vi phạm đang trong thời gian xem xét, kiểm điểm trách nhiệm là vi phạm quy định Luật Cán bộ, công chức.

Căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tỉnh bằng hình thức Khiển trách.