Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 4-3, thay thế Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ.