Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VNĐ là 14,4%/năm

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VNĐ là 14,4%/năm ảnh 1

 Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư bằng đồng Việt Nam là 14,4%. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2012.

Theo đó,  lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm (mức cũ theo TT 203/2010/TT-BTC là 11,4%/năm).

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm (bằng mức lãi suất cũ).

Mức lãi suất này được áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 2020-10-2011 (ngày Nghị định số 75/2011 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

ĐL