Cái chết đáng tiếc của 1 thẩm phán

Cái chết đáng tiếc của 1 thẩm phán

(PLO)- Cái chết của thẩm phán Hán Văn Nhuận (Chánh án TAND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) liên quan đến danh dự, nhân phẩm của không chỉ cá nhân người đã khuất nên cần phải được xem xét thấu đáo.