Làm tốt vai trò giám sát nhà nước và đối ngoại nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết trong năm 2016, MTTQ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động...

Trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo… Đồng thời làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; trân trọng, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của nhân dân, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.