Làm tốt vai trò giám sát nhà nước và đối ngoại nhân dân

Làm tốt vai trò giám sát nhà nước và đối ngoại nhân dân

(PL)- Chiều 14-2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2016, thảo luận trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.
Agribank phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020

Agribank phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020

(PLO) - Lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ VII, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 18/9/2015, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có văn bản số 7902/HĐTV-TĐKT phát động toàn hệ thống Agribank thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020.