Thứ trưởng Bộ Công an dự Đại hội thi đua yêu nước Hậu Giang

Ngày 26-9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, đến dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đại hội đã tuyên dương 288 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: AT

Theo đánh giá, trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời ban hành các văn bản góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị của tỉnh Hậu Giang, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Từ đó, các phong trào khởi nghiệp phát triển sôi nổi, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, văn hóa công sở được phát huy. Kết quả nổi bật đáng ghi nhận là việc thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TQ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị thời gian tới Hậu Giang cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thi đua khen thưởng phải gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng.

Cạnh đó, Hậu Giang cần phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên khắp tất cả lĩnh vực, đặc biệt phải gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TQ

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Hậu Giang tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể nhân dân để đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội.

Dịp này, có 89 tập thể, 199 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương vì đã có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm