Từ khóa:

#Lần thứ 3
Tìm thấy 8 kết quả
Lại tấn công khủng bố ở Anh

Lại tấn công khủng bố ở Anh

(PL)- Đây đã là vụ tấn công khủng bố thứ ba tại nước Anh trong vài tháng qua, trước thềm cuộc tổng tuyển cử toàn quốc được lên lịch vào ngày 8-6 này.