Lãnh đạo huyện phải chia nhau đi cơ sở

Ông Huỳnh Cách Mạng đề nghị: “Lãnh đạo huyện phải đi cơ sở, công việc ở cơ quan hành chính chỉ là một phần, còn kết quả công việc phụ thuộc vào 21 xã/thị trấn trên địa bàn huyện, thậm chí là xuống tận ấp. Lãnh đạo phải chia nhau ra đi để xử lý những vấn đề bức xúc của dân, phải có nội dung chứ không cưỡi ngựa xem hoa, từ đó đề xuất với TP cùng giải quyết. Khi đi cơ sở thì tăng cường cả công tác tiếp dân và giải quyết hồ sơ ngay tại cơ sở, giảm bớt khối lượng công việc khi về huyện và TP”.

Đặc biệt, ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh: “Lịch tiếp dân của lãnh đạo được sắp xếp thì phải thực sự tiếp, vì thời gian qua có một số đơn vị xếp lịch cho lãnh đạo tiếp dân nhưng không tiến hành”.

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy xin thêm 10 phó giám đốc sở như Hà Nội và TP.HCM.