Lập năm trung tâm Pháp y tâm thần khu vực

Ngày 17-6 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố quyết định thành lập các trung tâm Pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế gồmTrung tâm Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc tại tỉnh Phú Thọ;Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung tại Thừa Thiên-Huế;Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM;Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk vàTrung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ.
Theo Bộ Y tế, việc giám định pháp y tâm thần là một bộ phận của giám định tư pháp, có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt với hoạt động tố tụng góp phần giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan đúng pháp luật.
Trước đó, năm 2007 Viện Giám định pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế đã được thành lập. Hiện cả nước có 22 Trung tâm giám định pháp y tâm thần nhưng chưa có trụ sở riêng, nằm trong BV Tâm thần tỉnh hoặc BV Đa khoa.