Lập phương án di dân hai chung cư xuống cấp tại Hà Nội

Hai chung cư cũ này gồm: Nhà G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh. Đây là hai tòa nhà chung cư cũ được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, là mức độ nguy hiểm cao nhất theo thang tiêu chuẩn an toàn kết cấu công trình.
Trong đó, nhà G6A Thành Công là tòa nhà xây gạch năm tầng có ba đơn nguyên thì hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C; nhà A Ngọc Khánh là nhà lắp ghép tấm lớn, cao năm tầng có hai đơn nguyên, đơn nguyên 1 mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 2 mức độ nguy hiểm cấp C.

Ông Tuấn cũng giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo các phường Ngọc Khánh, Thành Công thông báo tới các hộ dân đang sống tại các tầng có mức độ nguy hiểm cấp D. Đề nghị các hộ này chủ động tự tháo dỡ các phần cơi nới trái phép làm ảnh hưởng tới kết cấu công trình; lắp đặt biển báo, rào chắn, chống đỡ những kết cấu nguy hiểm và xây dựng phương án đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Đồng thời tổ chức khảo sát, lập phương án xây dựng kế hoạch hỗ trợ, di chuyển các hộ gia đình, tổng hợp nhu cầu tạm cư, gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội để tổng hợp trình UBND TP quyết định tổ chức di chuyển các hộ dân đang sinh sống trong các tòa nhà nguy hiểm mức độ D nêu trên.

Trước đó ngày 14-1, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về việc “Xử lý kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư trên địa bàn thành phố”. Theo đó, hiện toàn Hà Nội có 42 tòa chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có hai tòa nhà có mức độ nguy hiểm cấp D, 39 tòa nhà có mức độ nguy hiểm cấp C và một tòa nhà có mức độ nguy hiểm cấp B.