Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở từ 50.000 đồng

UBND TP vừa ban hành quy định mức thu 10 loại phí và loại lệ phí, được áp dụng trong năm 2016. Theo đó, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 25.000 – 5 triệu đồng/hồ sơ, tùy thuộc vào quy mô diện tích và giá trị tài sản chuyển nhượng.

Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai là 200.000 đồng/hồ sơ. Mức thu phí cung cấp thông tin, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm như đăng ký giao dịch bảo đảm là 80.000 đồng, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 70.000 đồng.

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký là 60.000 đồng. Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là 20.000 đồng và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là 30.000 đồng.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở từ 50.000 đồng ảnh 1

Người dân chỉ đóng 50.000 đồng để xin giấy phép xây dựng nhà ở

Mức thu lệ phí đăng ký cư trú từ 2.500 – 15.000 đồng/lần. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất tối đa là 500.000 đồng.

Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ là 50.000 đồng, các công trình khác là 100.000 đồng/giấy phép.

Ngoài ra, UBND cũng quy định phí tham quan Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là 20.000 đồng/lần/người. Lệ phí đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng/lần/đăng ký.

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại các quận 1, 3, 4, 5 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình là 3,4 triệu đồng. Ở các quận huyện còn lại của TP.HCM là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 200.000 – 3 triệu đồng/hồ sơ tùy thuộc vào công việc.

Mức thu phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt và mức thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi từ 300.000 – 4,2 triệu đồng.

Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoa nước dưới đất là 700.000 đồng. Mức thu phí tham quan bảo tàng từ 10.000 – 15.000 đồng/người/lượt đối với người nước ngoài, 2.000 đồng/người/lượt đối với người Việt Nam. Trẻ em được miễn phí.

Mức thu lệ phí cấp lại, đổi giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng tại các quận là 6.000 đồng/lần, tại các huyện là 3.000 đồng/lần.

Lệ phí hộ tịch tại cấp xã tối đa là 20.000 đồng/trường hợp, cấp huyện tối đa là 1 triệu đồng/trường hợp và cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở Tư pháp là 3.000 đồng/bản sao.

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi cấp mới là 400.000 đồng, cấp lại là 300.000 đồng và gia hạn là 200.000 đồng.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở từ 50.000 đồng ảnh 2
Trung tâm mua sắm Funan tại Singapore. Nguồn: Woods Bagot

Mặt bằng bán lẻ 'xanh' có hút khách?

(PLO)- Những mặt bằng bán lẻ không quan tâm đến yếu tố thân thiện với môi trường có thể sẽ khó thu hút khách thuê, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ ế ẩm. 
Cam Lâm tạm dừng biến động 2.385 thửa đất

Cam Lâm tạm dừng biến động 2.385 thửa đất

(PLO)- Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đối với 2.835 thửa đất thuộc 114 khu vực để khắc phục hậu quả các sai phạm.