LienVietPostBank hoàn thành ba trụ cột theo hiệp ước Basel II

Triển khai Hiệp ước vốn Basel II là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và giúp ngân hàng thiết lập chiến lược kinh doanh hài hòa giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi ro và quản lý vốn. Chính vì vậy, LienVietPostBank đã sớm bắt tay vào thực hiện triển khai Basel II từ năm 2017 theo chiến lược và lộ trình được phê duyệt.

Theo đó, NHNN đã chấp thuận cho phép LienVietPostBank áp dụng trước thời hạn đối với Hệ thống tính toán và quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41, hoàn thành trụ cột 1 & trụ cột 3 của hiệp ước Basel II từ năm 2019.

Tiếp đó, LienVietPostBank tiếp tục triển khai các hạng mục công việc thuộc trụ cột 2 (Thực hiện triển khai đánh giá nội bộ về mức đủ vốn - ICAAP) với đối tác là Công ty TNHH Tư vấn và Thuế KPMG. Đến nay, LienVietPostBank đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục ICAAP và báo cáo kết quả lên NHNN.

Khách hàng giao dịch tại LienVietPostBank

Như vậy, tính đến cuối năm 2020, LienVietPostBank đã hoàn thành cả ba trụ cột Basel II trước thời hạn so với quy định. Qua đó hướng tới chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm