Lộ trình cụ thể để đưa TP Thủ Đức vận hành

Ngày 29-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Theo kế hoạch, TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1-3-2021.

Một góc TP Thủ Đức đoạn qua Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lộ trình thực hiện cụ thể

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong phạm vi sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính phải nêu cao vai trò lãnh đạo, duy trì các hoạt động thường xuyên để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Cùng đó là giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

UBND TP.HCM cũng đưa ra yêu cầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị. Cụ thể, trước ngày 10-1-2021, UBND quận 2, 9 và Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, trường học, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước ngày 18-1-2021, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội của ba quận để thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. Đồng thời chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Trước ngày 20-1-2021, UBND TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND TP chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9 và Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra chủ tịch HĐND của TP Thủ Đức (theo Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

Trước ngày 19-2-2021, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (chủ tịch HĐND; phó chủ tịch HĐND; trưởng ban, phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND; chủ tịch UBND; phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND) theo quy định tại Hướng dẫn số 1138/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước ngày 25-2-2021, UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với ba quận bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... từ ba quận về TP Thủ Đức quản lý.

Kế hoạch giúp từng bước ổn định tổ chức bộ máy

Trong kế hoạch của UBND TP cũng đưa ra yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chín phường mới thuộc các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức.

Theo đó, trước ngày 7-2-2021, Ban Thường vụ Quận ủy các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới. Đồng thời chỉ định Ban chấp hành, bí thư, phó bí thư các phường (mới).

Trước ngày 27-2-2021, UBND TP giao UBND các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức tổ chức bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang (nếu có)... về phường mới quản lý.

Theo UBND TP, kế hoạch này nhằm xác định các nội dung, công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111.

Kế hoạch này cũng từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị; thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Công tác giải quyết kiến nghị, yêu cầu và hồ sơ hành chính của người dân và tổ chức được đảm bảo tiến độ, thông suốt.

Ngoài ra, việc thực hiện kế hoạch còn nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tổ chức thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Không thu lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ

 Kế hoạch của UBND TP.HCM cũng đề cập đến việc điều chỉnh các loại giấy tờ do thay đổi tên đơn vị hành chính và công việc có liên quan.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các sở, ban ngành thuộc TP hướng dẫn các quận, TP Thủ Đức và các phường có liên quan thực hiện tốt công tác điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan cho tổ chức, cá nhân do thay đổi tên đơn vị hành chính và không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm