Lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, tại cuộc họp mới đây.

Theo thông báo, Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022-2025.

Dữ liệu này phải được kết nối, chia sẻ để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Cùng với đó, Bộ Công an khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng về bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài nguồn vốn do Bộ Công an đã chủ động cân đối, nguồn vốn còn lại Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bố trí vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Đồng thời, Bộ Công an, Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình nhập dữ liệu công dân, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương để bảo đảm thông tin chính xác. Đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, giải trình cụ thể các vấn đề liên quan trong tháng 4 năm 2020.

Đã cấp khoảng 18 triệu số định danh cá nhân

Tính tới nay, Việt Nam đã cấp được hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, TP trực thuộc trung ương; cấp được gần 15 triệu số định danh cho công dân thông qua việc cấp thẻ căn cước công dân.

Các địa phương cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, tính đến tháng 12-2019, công tác quét phiếu thu thập thông tin dân cư đã được 59 địa phương thực hiện, với gần 80 triệu phiếu. Một số địa phương có tỉ lệ quét phiếu đạt 100% như: Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Dương, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc...

SEA Games và Quốc hội

SEA Games và Quốc hội

(PLO)- Câu chuyện trái bóng tròn với hình ảnh đoàn kết, nắm tay siết chặt của các vị lãnh đạo chính là động lực, là phương cách để Việt Nam tiếp tục vươn lên trên đấu trường kinh tế khu vực.
UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

(PLO)- UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bảy đảng viên có liên quan trong bốn vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.