Lúng túng kiểm tra tải trọng tại cảng, kho bãi

Theo đó, các đơn vị này sẽ cử đại diện phối hợp và cung cấp số liệu về cân xe tại hệ thống cân của cảng, bến, kho bãi (nếu không có thì đề xuất vị trí để TP.HCM lắp đặt trạm câm) cho TTGT, CSGT để kiểm tra. Ngoài ra, các “điểm gốc” này phải bố trí khu vực hạ tải để những xe quá tải hạ tải trước khi ra khỏi kho hàng, bến cảng.

Tuy vậy, đại diện nhiều cảng, bến, kho bãi nại lý do việc TTGT, CSGT vào bên trong kiểm tra sẽ gây ách tắc, ùn ứ cho kho hàng, bến cảng nên chưa đồng tình với việc kiểm tra tải trọng tại “gốc”. Do vậy phương án kiểm tra cụ thể thế nào vẫn chưa được gút.

M.PHONG