Lương của lãnh đạo Vietnam Airlines bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi nhóm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022.

Theo đó, năm 2021, Vietnam Airlines kinh doanh thua lỗ khi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và lao động thực hiện năm 2021 của công ty mẹ - Vietnam Airlines lợi nhuận trước thuế âm 12.688 tỉ đồng. Nên tiền lương của ban điều hành, người lao động được tính bằng 60% mức tiền lương bình quân thực tế trong năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Lương của lãnh đạo Vietnam Airlines bao nhiêu? ảnh 1

Do dịch COVID-19 Vietnam Airlines liên tục thua lỗ. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietnam Airlines nhận mức tiền lương, thù lao gần 91,5 triệu đồng, tương đương trên 1 tỉ đồng một năm. Ông Lê Trường Giang, Tạ Mạnh Hùng, thành viên HĐQT Vietnam Airlines có lương, thù lao trên 73 triệu đồng mỗi tháng, tương đương thu nhập một năm trên 878 triệu đồng…

Năm 2022, sau khi tính đến các yếu tố khách quan do dịch COVID-19, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xác định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT thấp hơn năm 2021 là 70 triệu đồng/tháng; các thành viên HĐQT mức lương 60 triệu đồng/tháng; Trưởng Ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng; Kiểm soát viên 50 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng công bố kết quả kinh doanh năm 2021.

Theo đó, ba năm ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của Vietnam Airlines đến nay ghi nhận âm 21.978 tỉ đồng, ăn mòn vốn góp chủ sở hữu là 22.143 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31-12-2021, tổng tài sản của hãng bay này đạt hơn 63.000 tỉ đồng, nợ ngắn hạn 14.374 tỉ đồng, tăng hơn 3.000 tỉ so với đầu năm, vay dài hạn 20.424 tỉ đồng, giảm hơn 2.400 tỉ so với đầu năm 2021.