Hỏi giùm bạn

Mang thai bao nhiêu tuần thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản?

0:00 / 0:00
0:00
 Video: Mang thai bao nhiêu tuần thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản?

Vợ tôi hiện đang mang thai được bốn tháng và hiện vẫn đang phải đi làm. Xin hỏi, điều kiện để vợ tôi được nghỉ chế độ thai sản được luật quy định như thế nào?

Bạn đọc viva710… @gmail.com

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản thì phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp khi mang thai mà phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì lao động nữ phải đáp ứng hai điều kiện sau thì mới được giải quyết chế độ thai sản: Thứ nhất là đã có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên. Thứ hai là có thời gian đóng BHXH từ đủ ba tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, nếu có đủ điều kiện nêu trên, lao động nữ sẽ được giải quyết hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là sáu tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng.

Ngoài ra, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá hai tháng.

Như vậy, theo quy định hiện hành lao động nữ đang mang thai sẽ được nghỉ trước khi sinh tối đa là hai tháng.