Mất tiền tỉ vì quá mê tín

Năm 2014, Trang thiếu nợ bà Phan Thanh Thủy ở cùng xóm 350 triệu đồng nhưng không có khả năng trả. Tháng 9-2014, biết vợ chồng con gái bà Thủy thường xuyên cự cãi dẫn đến ly thân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo bà Thủy.

Để thực hiện ý đồ, Trang kêu bà Thủy đưa một tấm ảnh cưới của con gái bà Thủy và 2,5 triệu đồng để Trang nhờ thầy làm bùa cho vợ chồng con gái bà Thủy chung sống trở lại. Tuy nhiên, Trang không đi tìm thầy như đã hứa mà sử dụng số tiền này vào việc chi xài trong gia đình.

Thấy dễ ăn, Trang tiếp tục yêu cầu bà Thủy đưa thêm tiền nhiều lần để nhờ thầy gỡ bùa cho vợ chồng con gái bà Thủy. Đến ngày bị bắt, Trang đã lừa chiếm đoạt của bà Thủy gần 2 tỉ đồng.