MB đạt lợi nhuận 3.151 tỉ đồng

Tính đến cuối năm 2015 lợi nhuận riêng mảng hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt 3.151 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm. Với kết quả này, lợi nhuận của MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu trong các NH TMCP. Mới đây, MB cũng đã ghi thêm dấu ấn trên chặng đường phát triển khi vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho những thành tích xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2004-2014. Đến nay tổng tài sản của MB đạt 219.303 tỉ đồng; vốn điều lệ đạt 16.000 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 181.308 tỉ đồng, tăng 8%; dư nợ cho vay đạt 120.308 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 3.151 tỉ đồng; nợ xấu tiếp tục giảm về 1,62%; tổng số điểm giao dịch của MB trên toàn hệ thống là 231 điểm…

MB đạt lợi nhuận 3.151 tỉ đồng ảnh 1

Năm 2016 MB tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra: Tổng tài sản tăng 7%-10%; huy động vốn phù hợp với nhu cầu và đảm bảo an toàn vốn; đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng; nợ xấu kiểm soát dưới 2%; tăng trưởng từ 12%-15% so với năm 2015…