MB vẫn đang nghiên cứu về việc sáp nhập

Dự kiến, MB thực hiện tăng vốn trong thời gian từ Quý II/2015 đến Quý IV/2015.

Lãnh đạo Mbbank cũng tiết lộ các năm vừa qua đã tiến hành nghiên cứu 2 ngân hàng khác để tính chuyện sáp nhập, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu vì nó ảnh hưởng đến chất lượng ngân hàng và hiệu quả sau sáp nhập. Trong khi đó chúng ta có nhiều yếu tố để tăng quy mô như kết hợp với Viettel để mở rộng mạng lưới khách hàng. Về kế hoạch năm 2015 mục tiêu nâng tổng tài sản thêm 8% và lợi nhuận trước thuế 3.150 tỷ đồng và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm