Miễn thuế TNCN cho nhà ở duy nhất khi cấp, đổi GCN mới

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở đã trên 183 ngày, nay được cấp lại Giấy chứng nhận mới theo đúng quy định thì vẫn được miễn thuế cho nhà ở duy nhất khi chuyển nhượng, mặc dù Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chưa đủ 183 ngày (Theo quy định hiện hành tại thông tư 111/2013/TT-BTC, điều kiện miễn thuế đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất là “có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày”).

Tại công văn, Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn: đối với trường hợp này, khi khai nộp thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế phải chứng minh giấy chứng nhận mới được cấp là giấy được cấp đổi, những nội dung trong giấy không làm thay đổi quyền sở hữu và sử dụng của người được cấp đổi cũng như hiện trạng của thửa đất và tài sản gắp liền với đất.

ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều