Mở tour du ngoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Du khách trong và ngoài nước có thể chèo thuyền tay với sức chứa 20 người/thuyền, bắt đầu tham quan trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ Thảo Cầm Viên đến chùa Vĩnh Nghiêm, thời gian khoảng hai tiếng đồng hồ.

Tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có chiều dài gần 9 km, chảy qua các quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Tân Bình có nhiều cầu thấp. Để thuyền có thể qua lại dễ dàng, công ty thiết kế thuyền có chiều cao 1 m.

Theo các chuyên gia về du lịch, chất lượng nước trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè còn kém, khi đưa vào khai thác có thể lợi bất cập hại.

PTX