Một cán bộ Văn phòng UBND TP.HCM nhận huân chương Lao động

Cũng trong dịp này, hai cá nhân Văn phòng UBND TP được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 25 cá nhân khác được tặng kỷ niệm chương của Chính phủ và kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ.

Từ sau 30-4-1975 đến nay, Văn phòng UBND TP đã trực tiếp tham mưu, giúp việc cho 11 chủ tịch UBND TP và nhiều phó chủ tịch UBND TP.

T.MẬN