Ai được hưởng chế độ BHXH một lần?

Ai được hưởng chế độ BHXH một lần?

(PL)- Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, ngoài quy định về chế độ hưởng lương hưu, người lao động (NLĐ) có thể được hưởng chế độ BHXH một lần.