Một phường ở quận 1 sẽ bị cúp nước

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết do đồng hồ tổng D400 tại giao lộ đường Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) và phường 5 (quận 3) hư hỏng, Công ty Cấp nước Bến Thành sẽ cúp nước để thay đồng hồ tổng tại vị trí trên.

Cụ thể, từ 22 giờ ngày 22-5 đến 5 giờ ngày 23-5 sẽ cúp nước tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Trước đó, từ 22 giờ ngày 18-5 đến 5 giờ ngày 19-5  tại phường 5, quận 3 cũng đã bị cúp nước để phục vụ công tác sửa chữa.