Cơ quan trả lời

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính như thế nào?

Tôi đang làm việc cho đơn vị sự nghiệp và hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Vừa qua tôi được giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng.

Xin hỏi trường hợp của tôi làm việc và đóng BHXH được sáu năm thì tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bao nhiêu tháng và mức hưởng là bao nhiêu?

Bạn đọc Ngọc Thanh, TP.HCM

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại
Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại Điều 50 Luật Việc làm quy định về thời gian hưởng TCTN như sau: Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng ba tháng TCTN. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Mức hưởng tối đa không quá năm lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hiện nay, với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng nên mức hưởng TCTN hằng tháng tối đa là: 1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

Như vậy, trường hợp của bạn tham gia BHXH được sáu năm thì khi nghỉ việc bạn sẽ được hưởng TCTN là sáu tháng nếu trong sáu tháng bạn vẫn chưa tìm được việc làm. Ngoài ra, mức hưởng hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng một tháng nhận không quá 7.450.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm