Mức trợ cấp cho người đi làm sớm hơn quy định

Tuy nhiên, do tình hình công ty nhiều việc, tôi phải đi làm sớm hơn thời gian được nghỉ.

Vậy cho hỏi trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp thai sản, sẩy thai không, nếu có thì trợ cấp sẽ được tính như thế nào?

Bạn đọc Thu Trang, quận Tân Bình, TP.HCM, hỏi

BHXH TP.HCM trả lời: Người lao động bị sẩy thai được nghỉ 20 ngày chế độ. Tuy nhiên, do tình hình công việc phải đi làm sớm hơn thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thai sản do sẩy thai nhưng số ngày thanh toán chế độ sẩy thai là số ngày nghỉ thực tế của người lao động.

Ví dụ: Chế độ được nghỉ 20 ngày nhưng thực tế người lao động chỉ nghỉ năm ngày thì đơn vị chỉ đề nghị thanh toán trợ cấp thai sản cho năm ngày.

Mức hưởng như sau: Bằng mức bình quân tiền lương của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ chế độ sẩy thai/30 x 100% x số ngày nghỉ do sẩy thai.

Mức đóng BHYT của sinh viên cận nghèo

Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo và các thành viên trong gia đình đều tham gia BHYT tại địa phương. Vừa rồi, con tôi đậu ĐH và nhà trường có cho các sinh viên tham gia BHYT tại trường.

Cho tôi hỏi mức đóng BHYT đối với con tôi là sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo hiện nay là bao nhiêu và con tôi có phải tham gia BHYT tại trường không?

Ông Trần Văn Long, Đồng Nai, hỏi

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT, người thuộc hộ gia đình cận nghèo xếp thứ tự thứ 20, còn học sinh, sinh viên xếp thứ tự thứ 21 nên con ông sẽ tham gia BHYT theo nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương nơi cư trú.

Khi đó, mức đóng BHYT của con ông bằng 4,5% mức lương cơ sở, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, người tham gia BHYT tự đóng 30%, từ ngày 1-7-2017 tương ứng với:

30% x (4,5% x 1.300.000 đồng) x 12 tháng = 210.600 đồng/năm.

Để không phải tham gia BHYT tại trường, con ông cần xuất trình thẻ BHYT do địa phương cấp cho trường học khi lập danh sách tham gia BHYT.