Mức xử phạt với hành vi chạy quá tốc độ của ô tô

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông.
Tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô.
Đường đôi có dải phân cách ở giữa, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, ô tô được chạy tốc độ tối đa là 90 km/giờ ngoài khu dân cư và 60 km/giờ trong khu dân cư.
Đường hai chiều không có dải phân cách giữa và đường một chiều có một làn xe cơ giới, tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô là 80 km/giờ ngoài khu dân cư và 50 km/giờ trong khu dân cư.
Tùy theo mức độ của hành vi vi phạm mà sẽ bị áp dụng các mức xử phạt sau:
- Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ phạt tiền từ 600.000 lên đến 800.000 đồng. Trong trường hợp chạy quá tốc độ mà gây ra tai nạn giao thông thì có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng.
- Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng;
- Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ trên 20 km/giờ đến 35 km/giờ phạt tiền từ 5 triệu đến 6 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng.
- Điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ phạt tiền từ 7 triệu đến 8 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến bốn tháng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Cách tích hợp cà vẹt xe và bằng lái xe trên VNeID

Cách tích hợp cà vẹt xe và bằng lái xe trên VNeID

(PLO)- Người dân có thể dùng VNeID để xuất trình, đối chiếu các loại giấy tờ như CCCD, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế…nhưng một số loại giấy tờ vẫn phải mang bản cứng theo.