Năm 2025, 80% hộ gia đình sẽ phân loại rác tại nguồn

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở TN&MT TP đã gửi dự thảo kế hoạch triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn (CTR) TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch đề ra, mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 80% hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn. 100% tổng lượng CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó tối thiểu 80% tổng lượng CTR sinh hoạt được thu hồi, tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.

Năm 2025, 80% hộ gia đình sẽ phân loại rác tại nguồn ảnh 1
TP.HCM phấn đấu 80% hộ gia đình phân loại rác tại nguồn vào năm 2025. Ảnh: NC

Bên cạnh đó, 100% CTR công nghiệp nguy hại và không hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. 90% tổng lượng CTR xây dựng phát sinh được thu gom và xử lý, trong đó 60% được thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế. 100% số khu xử lý CTR đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh,…

Đối với CTR sinh hoạt, Sở TN&MT TP cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2021, đóng cửa chín trạm trung chuyển hiện hữu không còn nằm trong quy hoạch.