Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận ngàn tỉ hậu COVID-19

Theo báo cáo tài chính Nam A Bank, trong năm 2019 ngân hàng này đã đạt nhiều chỉ tiêu kinh doanh vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng tài sản: 94.687tỉ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2019; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 925 tỉ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm 2019, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 113% kế hoạch. 

Về mục tiêu kinh doanh năm 2020, Nam A Bank đặt ra nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 116.000 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Huy động đạt 92.000 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2019. Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2019…

Đáng chú ý là các cổ đông Nam A Bank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại sàn Hose

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay, Nam A Bank thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỉ đồng trong năm 2020. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Mức chia cổ tức cổ đông thông qua 14.65%. Nam A Bank chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, giúp Ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.

Trước thắc mắc của một số cổ đông về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ông Phan Đình Tân – Phó chủ tịch HĐQT cho biết trong lộ trình tái cơ cấu, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng tập trung nguồn năng lực để tái cơ cấu. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là một trong những giải pháp tối ưu để ngân hàng tăng cường tiềm lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm