Năm điều kiện để triển khai SGK điện tử

Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận chỉ rõ các yếu tố và cũng có thể được xem là những điều kiện tối thiểu phải đạt được nếu muốn triển khai sử dụng SGK điện tử:

Thứ nhất, là sự lãnh đạo, chỉ đạo và cả quan tâm, quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự ủng hộ của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đối với TP.HCM trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4-11-2012 của Hội nghị BCH Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, phải có chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phù hợp để có thể làm chủ được thiết bị công nghệ hiện đại, vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp dạy học mới và khai thác hiệu quả SGK, học liệu điện tử.

Thứ ba, nội dung SGK điện tử phải được xây dựng phong phú, đa dạng phù hợp và thống nhất với SGK giấy do NXB Giáo dục VN phát hành. TP.HCM không xây dựng một bộ SGK riêng.

Thứ tư, phải đầu tư nền tảng CNTT nhưng trên tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của TP. Không cố chạy theo các mô hình trên thế giới để tạo gánh nặng cho ngân sách TP và nhân dân.

Cuối cùng, đề án cần phải có sự đồng thuận của đông đảo phụ huynh học sinh. Đầu năm học mới, TP sẽ lấy ý kiến của các bậc phụ huynh về nội dung đề án. TP.HCM dứt khoát chưa làm nếu chưa hội tụ đủ năm yếu tố này.

HOIÀNG TRỌNG NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm