Tang thương một gia đình ở Trà Leng

Tang thương một gia đình ở Trà Leng

(PLO)- Khi bão yếu dần, chị Hậu quay về nhà thì thấy nửa quả đồi trong làng đã bị sụp xuống, nước chảy xiết, vùi lấp nhiều ngôi nhà, không thấy dân làng đâu...