Từ khóa:

#Ngân hàng SHB
Tìm thấy 25 kết quả
SHB bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao

SHB bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao

(PLO)- Mới đây, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bầu nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
SHB phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu

SHB phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu

(PLO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB).