Ngành công thương: Cải cách thể chế, xây nền kinh tế tự chủ

Ngày 29-9, Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ III (2020-2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Công nghiệp chiếm 30% GDP

Báo cáo tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết trong giai đoạn 2016-2020, sản xuất công nghiệp được củng cố, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội cả nước. Bình quân giai đoạn 2016-2020 ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng 30% GDP và cũng là lĩnh vực có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước.

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 duy trì với tốc độ cao, bình quân 8%/năm. Thương mại trong nước có tốc độ tăng trưởng bình quân trên 9%/năm, đóng góp 12%-13% GDP, thu hút khoảng 12,1% tổng lao động toàn xã hội, hỗ trợ tích cực giải quyết việc làm.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương đã được ký kết, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về kinh tế, thúc đẩy tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm, xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng tăng thì kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm 2020 của Việt Nam cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Những thành tựu đạt được của ngoại thương thể hiện rõ ở mức tăng trưởng ấn tượng của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại đã nghiêng về xuất siêu, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu phát triển theo chiều hướng tích cực... 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TTXVN

Kinh tế tự chủ: Mở rộng ra ngoài, hướng vào 100 triệu dân

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị phong trào thi đua yêu nước của ngành công thương cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn mà Đảng và Nhà nước đã giao. Đó là xác định thể chế là khâu đột phá quan trọng của ngành, trong đó đặc biệt lưu ý tới hoàn thiện hệ thống thể chế xử lý, ứng phó với các vấn đề về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cạnh tranh, phòng vệ thương mại. Cùng đó là tác động của những tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là những tác động của dịch COVID-19 với cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phân bố lại các trung tâm sản xuất và sự chuyển luồng thương mại toàn cầu...

380 thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa trong giai đoạn 2016-2020. Cạnh đó, bộ đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 880/1.216 điều kiện kinh doanh, đạt 72,37%; cắt giảm 1.051/1.891 các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương, đạt 56%... Từ đó, Bộ Công Thương là một trong những bộ đi đầu cả nước về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Cạnh đó, ngành công thương cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững. Ngành cũng cần tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và cộng đồng kinh tế ASEAN, đặc biệt là năng lực thực thi và hiện thực hóa các FTA để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu.

Cùng với mở rộng thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý ngành công thương tập trung phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả khu vực thị trường gần 100 triệu dân. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành công thương tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thi đua bằng xây dựng công chức tận tâm, tận lực

Về phong trào thi đua yêu nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình. Đồng thời, ngành cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm