Thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ của ngành Công Thương

Ngày 29-9, Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III (2020 - 2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Công nghiệp, thương mại tăng trưởng cao

Báo cáo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước của ngành đã mang lại những hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong giai đoạn 2016-2020, sản xuất công nghiệp được củng cố, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội cả nước. Bình quân giai đoạn 2016-2020, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 30% GDP và cũng là lĩnh vực có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương. Ảnh: VGP

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 duy trì với tốc độ cao, bình quân 8%/năm. Thương mại trong nước có tốc độ tăng trưởng bình quân trên 9%/năm, đóng góp 12 – 13% GDP, thu hút khoảng 12,1% tổng lao động toàn xã hội, hỗ trợ tích cực giải quyết việc làm.

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương đã được ký kết, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, tạo cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về kinh tế, thúc đẩy tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Cũng trong giai đoạn qua, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nhiều Luật có ý nghĩa quan trọng như Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Cạnh tranh sửa đổi, Luật Hóa chất, Pháp lệnh quản lý thị trường… Bộ Công Thương cũng đi đầu trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và công tác cải cách hành chính…

Với những thành tích đã đạt được, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III, Bộ Công Thương đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. 5 cá nhân, trong đó có trưởng đoàn và phó đoàn đàm phán CPTPP vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ Công Thương cũng Trao Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho 22 đơn vị thuộc Bộ.

Sáu nhiệm vụ của ngành Công Thương

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của ngành công thương đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất. Trong đó, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho ngành, cho Nhà nước và xã hội. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Cờ thi đua cho Bộ Công Thương. Ảnh: BÁO CÔNG THƯƠNG

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị phong trào thi đua yêu nước của ngành công thương cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn mà Đảng và Nhà nước đã giao. Đó là xác định thể chế là khâu đột phá quan trọng của ngành, trong đó, đặc biệt lưu ý tới hoàn thiện hệ thống thể chế xử lý, ứng phó với các vấn đề về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cạnh tranh, phòng vệ thương mại; tác động của những tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là những tác động của dịch COVID-19 với cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phân bố lại các trung tâm sản xuất và sự chuyển luồng thương mại toàn cầu...

Cạnh đó, ngành Công Thương cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững. Tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đặc biệt là năng lực thực thi và hiện thực hóa các FTA để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu.

Cùng với mở rộng thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý ngành Công Thương tập trung phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả khu vực thị trường gần 100 triệu dân. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về phong trào thi đua yêu nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình. Cùng đó là làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Container lật ngang trên đèo Mimosa

Container lật ngang trên đèo Mimosa

(PLO)- Xe container đang đổ đèo Mimosa thì mất lái, lật ngang, dầu nhớt chảy ra đường trơn trượt. CSGT phân luồng cho ô tô lên xuống Đà Lạt đi qua đèo Prenn