Ngành điện tiếp tục được đánh giá tích cực về chỉ số năng lực cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ngành điện được đánh giá cao trong nhóm điểm số về cơ sở hạ tầng và nhận nhiều ý kiến tích cực nhất là về khía cạnh nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam không chỉ xếp hạng các tỉnh thành, mà còn cung cấp đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như dịch vụ, hàng hóa có tính độc quyền cao.

PCI 2021 mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố cũng như vậy. Khảo sát gần 11.312 doanh nghiệp, gồm 10.127 doanh nghiệp tư nhân, 1.185 doanh nghiệp FDI cho thấy chỉ số cơ sở hạ tầng, chất lượng cơ sở hạ tầng như gồm khu/cụm công nghiệp, đường bộ, điện năng, viễn thông và hạ tầng khác là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp quyết định đầu tư.

Theo đó, kết quả tổng hợp lần này cho thấy các doanh nghiệp FDI tiếp tục đánh giá cao về lĩnh vực điện năng, viễn thông, cùng mức 4,69 trên thang điểm 6. Đây cũng là hai lĩnh vực nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo PCI 2021, dù còn một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục dự án đầu tư nói chung, nhưng phần kết nối cấp điện, cấp, thoát nước vẫn được đánh giá thuận lợi hơn các thủ tục còn lại như cấp phép xây dựng, thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động môi trường/xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và quyết định chủ trương đầu tư.

Bên cạnh điểm số tích cực ở nhóm chỉ số cơ sở hạ tầng, tiếp cận điện năng còn được dánh giá đánh giá cao về nỗ lực cải cách về môi trường kinh doanh. Theo đó, tiếp cận điện năng nằm trong nhóm hai lĩnh vực được đánh giá cao nhất với 72,4% ý kiến đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.