Ngày hội hướng nghiệp trong lĩnh vực tư pháp

Ngày hội được tổ chức nhằm hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên định hướng tốt về nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng, Trung tâm Đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và bảy phòng công chứng tổ chức. Đây là các đơn vị trong khối thi đua số 9 trực thuộc Sở Tư pháp TP.HCM.