Từ khóa:

#Sở Tư Pháp TP.HCM
Tìm thấy 227 kết quả
Hồ sơ liên thông: Nộp 1 cửa nhưng đi nhiều phòng

Hồ sơ liên thông: Nộp 1 cửa nhưng đi nhiều phòng

(PLO)- Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông chưa đồng bộ, thống nhất, có tình trạng hồ sơ nộp một cửa nhưng đi nhiều phòng, tức một nơi tiếp nhận hồ sơ, nhưng nhiều cơ quan giải quyết khiến hồ sơ đi lòng vòng.