Ngưng đóng BHYT bao lâu thì không được tính 5 năm liên tục?

Trước đây tôi làm tại một doanh nghiệp và đóng BHYT từ năm 2012. Mới đây, tôi đã nghỉ việc nên đã tạm ngừng đóng BHYT cho đến nay. Hiện nay, tôi có nhu cầu muốn tham gia BHYT hộ gia đình. Xin hỏi, thời hạn liên tục 5 năm của tôi có còn được tiếp tục không?

Bạn đọc Mạnh Hùng (quận Bình Tân, TP.HCM)

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

Theo đó, từ ngày 01-8-2017 thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân.

Như vậy, đối với trường hợp bạn đã ngừng tham gia BHYT, nhưng nay muốn tiếp tục tham gia lại thì chỉ cần liên hệ và cung cấp cho cơ quan BHXH mã số BHXH của bạn để cập nhật thông tin vào danh sách tham gia, đóng BHYT mới.

Khi đó, nếu thời gian tham gia BHYT của bạn gián đoạn không quá 03 tháng, thì toàn bộ thời gian tham gia BHYT trước đó vẫn được tính vào tổng thời gian để xác định thời điểm tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định nêu trên.

Người lao động đến nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh: MINH THUẬN

5 lưu ý khi nhận trợ cấp thất nghiệp

(PLO)- Trong khoảng thời gian thất nghiệp khi có yêu cầu sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động cần biết điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp; hồ sơ nộp, mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp...