Bạn đọc Nguyễn Đăng (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Nếu HS, SV đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện mà đi KCB ở các bệnh viện khác (trừ trường hợp cấp cứu) thì sẽ được hưởng BHYT theo ba trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Người tham gia BHYT KCB ở các trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh thì được hưởng mức BHYT đi khám như đúng tuyến.

Trường hợp thứ hai: Nếu người tham gia BHYT KCB ở các bệnh viện tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển viện thì được quỹ BHYT chi trả 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật BHYT có hiệu lực đến ngày 31-12. Từ ngày 1-1-2021, nếu người tham gia BHYT KCB tại các bệnh viện tỉnh trong phạm vi cả nước thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú.

Trường hợp thứ ba: Nếu người tham gia BHYT KCB tại bệnh viện tuyến trung ương thì sẽ được quỹ BHYT chi trả 40% chi phí điều trị nội trú.