Ngưng quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi

Đồng thời, các tổ chức cá nhân này phải thực hiện theo quy định quảng cáo mới tại Thông tư 08/2013/TT-BYT ngày 13-3-2013 của Bộ Y tế.

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm và Luật Quảng cáo thì các sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích sử dụng như nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ cho trẻ 0-24 tháng tuổi (thay vì 0-12 tháng tuổi như quy định trước đây). Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ 0-6 tháng tuổi bị cấm quảng cáo dưới mọi hình thức.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm