Người cung cấp thông tin sẽ được hưởng nhuận bút

Đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm: Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng; lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí; người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí. Ngày 2-4, tại cuộc họp báo công bố Nghị định 18/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin như trên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-6-2014.

VIẾT THỊNH