Người dân được nộp phạt và nhận giấy tờ vi phạm giao thông tại nhà

(PLO)-  Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân thực hiện việc nộp phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường chỉ bằng các thao tác tại nhà.

Phòng CSGT Đường bộ đường sắt, Công an TP.HCM (PC08) triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Theo đó, để tra cứu quyết định xử phạt, người dân không cần đăng nhập tài khoản, tuy nhiên để nộp phạt sau khi tra cứu thì bắt buộc phải đăng nhập tài khoản. Người dân có thể đăng nhập trước khi tra cứu hoặc đăng nhập tại thời điểm thực hiện nộp phạt online.

Người dân được nộp phạt và nhận giấy tờ vi phạm giao thông tại nhà ảnh 1