Người đi bộ vi phạm được định hình rõ hơn

Điều 260 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018, quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có nhiều nội dung mới so với BLHS 1999.

Cụ thể, khoản 1 Điều 202 BLHS 1999 (tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ) thì chủ thể của tội phạm là: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (tức phải là người trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ). Còn theo quy định tại Điều 260 BLHS 2015 thì chủ thể của tội phạm là: Người tham gia giao thông đường bộ. Quy định này quy định chủ thể rộng hơn, bao gồm cả người đi bộ nếu có vi phạm.

Theo Điều 202 BLHS 1999: Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị phạt… Điều luật này không quy định cụ thể thế nào là “gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác”.

Từ đó, liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, VKSND Tối cao và TAND Tối cao đã phải ban hành Thông tư liên tịch số 09/2013 ngày 28-8-2013 để hướng dẫn tình tiết này. Theo đó, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác là gây tổn hại cho sức khỏe của 1-2 người với tỉ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên và gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng…

Điều 260 BLHS 2015 đã khắc phục và quy định cụ thể hơn về nội dung này. Đặc biệt, ở cấu thành cơ bản (khoản 1) đã bổ sung trường hợp gây thương tích và nâng tỉ lệ tổn hại cho sức khỏe đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự từ 31% lên 61%. Điều luật cũng nâng mức gây thiệt hại tối thiểu về tài sản từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng mới bị coi là gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của người khác.

Như vậy, nếu như BLHS 1999 quy định gây tổn hại cho sức khỏe từ 31% trở lên đã phải chịu trách nhiệm hình sự thì theo BLHS 2015 tỉ lệ này là 61%. Đây là điểm mới và cũng là quy định có lợi cho người phạm tội đã được áp dụng kể từ ngày BLHS 2015 được công bố (12-7-2017).

Chế định bồi thẩm đoàn tại các nước trên thế giới

Chế định bồi thẩm đoàn tại các nước trên thế giới

(PLO)- Chế định bồi thẩm đoàn được sử dụng ở các nước áp dụng mô hình tố tụng tranh tụng như Mỹ, Anh, Úc...; Singapore, Ấn Độ và Malaysia là ba nước châu Á thuộc hệ thống thông luật nhưng đã từ bỏ chế định bồi thẩm đoàn vì lo ngại sự thiên vị.
Có nên áp dụng chế định 'bồi thẩm đoàn'?

Có nên áp dụng chế định 'bồi thẩm đoàn'?

(PLO)- Những hạn chế, vướng mắc của chế định hội thẩm nhân dân đặt ra vấn đề về việc cần nghiên cứu, sửa đổi về hoàn thiện cơ chế xét xử của tòa án hiện nay.