Người nghèo chưa có BHYT được hỗ trợ 50% chi phí mổ tim, lọc thận

Trong dự thảo có nội dung nói rõ chính sách hỗ trợ dành cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh không lây nhiễm khác.

Theo đó, người thuộc hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình khi điều trị các bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc điều trị các bệnh không lây nhiễm khác gặp khó khăn do chi phí điều trị cao và không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị được hỗ trợ như sau:

Với người bệnh đã tham gia BHYT: Trường hợp chi phí KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và phần phải đồng chi trả lớn hơn mức lương cơ sở cho mỗi đợt điều trị thì người bệnh phải thanh toán mức tối đa bằng mức lương cơ sở, phần còn lại được quỹ hỗ trợ thanh toán cho cơ sở KCB.

Với người bệnh chưa tham gia BHYT: Được quỹ hỗ trợ 50% chi phí KCB nhưng tối đa không quá sáu lần mức lương cơ sở cho một đợt điều trị. Trường hợp phải điều trị nhiều đợt thì tổng số tiền hỗ trợ từ quỹ tối đa không quá 12 lần mức lương cơ sở/năm.

Trước đó, theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg và Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về việc KCB cho người nghèo có quy định đối tượng được hưởng chính sách nhưng không quy định cụ thể mức hỗ trợ cho đối tượng này.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Dạ dày bé 3 tuổi xoắn 180 độ

Dạ dày bé 3 tuổi xoắn 180 độ

(PLO)- Dạ dày của trẻ xoắn 180 độ quanh trục tạng, dạ dày xoay dọc theo trục dài và bị tắc, bờ cong lớn bị đẩy lên trên và bờ cong nhỏ nằm xuống dưới hơn trong ổ bụng.